หมวดหมู่ราคา

เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด เลือก UPS ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ราคาสินค้า แยกตาม ประเภทการใช้งาน

 • 800VA
 • 850VA
 • 1,000VA
 • 1,150VA
 • 1,200VA
 • 1,500VA
 • 2,000VA
 • 3,000VA

ใช้งานทั่วไป

เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ

 • 1kVA/900W
 • 1.5VA/1,350W
 • 2kVA/1,800W
 • 3kVA/2,700W
 • 6kVA/6,000W
 • 10kVA/10kW
 • 20kVA/20kW

ใช้งานสำคัญสูง (1P)

เป็น UPS ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave

 • 10kVA/10kW
 • 20kVA/20kW
 • 30kVA/30kW
 • 40kVA/40kW
 • 60kVA/60kW
 • 80kVA/80kW

ใช้งานสำคัญสูง (3P)

เป็น UPS ไฟฟ้า 3 เฟส (3/3) ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave

 • 1kVA/900W
 • 1.5VA/1,350W
 • 2kVA/1,800W
 • 3kVA/2,700W
 • 6kVA/6,000W
 • 10kVA/10,000W

สำรองไฟเกิน 1 ชั่วโมง

เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดัน  อัตโนมัติ สามารถนำไปใช้งานได้ดี ทั่วประเทศ

 • 1kVA/900W
 • 1.5VA/1,350W
 • 2kVA/1,800W
 • 3kVA/2,700W
 • 6kVA/6,000W
 • 10kVA/10,000W

ใช้งานเครื่องจักร (1P)

เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดัน  อัตโนมัติ สามารถนำไปใช้งานได้ดี ทั่วประเทศ

 • 1kVA/900W
 • 1.5VA/1,350W
 • 2kVA/1,800W
 • 3kVA/2,700W
 • 6kVA/6,000W
 • 10kVA/10,000W

ใช้งานเครื่องจักร (3P)

เป็น UPS ไฟฟ้า 3 เฟส (3/3) ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave

 • 1kVA/900W
 • 1.5VA/1,350W
 • 2kVA/1,800W
 • 3kVA/2,700W
 • 6kVA/6,000W
 • 10kVA/10,000W

ใช้งานกับไฟฟ้า 110V

เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดัน  อัตโนมัติ สามารถนำไปใช้งานได้ดี ทั่วประเทศ

 • 1kVA/900W
 • 1.5VA/1,350W
 • 2kVA/1,800W
 • 3kVA/2,700W
 • 6kVA/6,000W
 • 10kVA/10,000W

อุปกรณ์เสริม ฯลฯ

เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดัน  อัตโนมัติ สามารถนำไปใช้งานได้ดี ทั่วประเทศ

รายการสินค้า

Line interactive with Stabilizer UPS - Simulated sine wave
Line interactive with Stabilizer UPS - Pure sine wave
True on-line double conversion design UPS - Single Phase (1P) Tower
True on-line double conversion design UPS - Single Phase (1P) Rack-mount
True on-line double conversion design UPS - Three Phase (1/1 3/1 3/3)
True on-line double conversion with full bridge inverter technology - Single Phase (1P)
True on-line double conversion design UPS - Three Phase (3/3) PF1.0
True on-line double conversion with full bridge inverter technology - Three Phase (3/3)
True on-line double conversion design UPS - Three Phase (3/3) PF0.9
Battery
Accessorise